Dr n. med. Krzysztof Staroń

Specjalista Chirurgii Plastycznej. 
Specjalista Chirurgii Onkologicznej. 
Specjalista Chirurgii Naczyniowej.
Specjalista Chirurgii Ogólnej.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Dzięki wieloletniej współpracy z wybitnymi  lekarzami  posiadam bardzo duże doświadczenie w leczeniu chorych.

Zapraszam na konsultacje, planowanie leczenia, leczenie, operacje.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, CSK MON (Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej) Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ulicy Szaserów, gdzie pracowałem jako asystent, starszy asystent, adiunkt. W 1992 roku uzyskałem I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1995 roku II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W 1999 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych. Po złożeniu egzaminu państwowego w 2003 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgia naczyniowa. W 2013 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Zdobytą wiedzę poszerzałem podczas specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej którą odbywałem w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach oraz w Klinice Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego w Kołobrzegu. W listopadzie 2017 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej. Uczestniczyłem w kongresach w kraju i za granicą m in. Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie.